Binnen 10 minuten een offerte!

Is de apparatuur verzekerd tegen schade of diefstal?

Is de apparatuur verzekerd tegen schade of diefstal?

Nee. Wij gaan uit van goed huisvaderschap op de apparatuur. U krijgt deze per slot van rekening in bruikleen en de apparatuur blijft dus eigendom van de leasemaatschappij. Mocht er schade aan de apparatuur ontstaan, binnen of buiten, dan valt dit in bijna alle gevallen onder uw inboedelverzekering. Ga dit altijd goed na in uw polisvoorwaarden. Bij diefstal dient u aangifte te doen en deze te overleggen aan Elbuco. Maak wel altijd een melding van schade of diefstal bij Elbuco B.V. zodat zij u hierin kunnen begeleiden.

Stel hier je vraag